ሰራሕተኛታት ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ካብ 10 ክሳብ 25 ምኢታዊ ወርሓዊ መሃያኦም ንምውፋይ ቃል ኣትዮም

ሰራሕተኛታት ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ  ግዕዝይና ንልምዓት ዕንቅፋት ናብ ዘይኾነሉ ብርኪ ንምውራድ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሰርሑ መፂኦም እዮም፡፡  እዚ እውን

Read more

ንሓደሽቲ ሰራሕተኛታት ዞባታት ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ስልጠና ተዋሂቡ፡፡

ኣብዚ ሐዚ እዋን መንግስቲ ግዕዝይና ንምክልኻል ካብ ዘለዎ ልዑል ድልየት ቆራፅነትን ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ኣብ ሸውዓቲአን ዞባታት ጨንፈር

Read more

30¸000 ብር ዘይግበኦም ጥቅሚ ክቅበሉ ኢድ ብኢድ ዝተትሓዙ ውልቀ ሰብ እስራት ተወሲንሎም።

ተኸሳሲ ኣይተ ኣድሐኖም ክንደያ ኣባይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ገጠር ልምዓት ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሐሉ ብዘለዎ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ምክንያት ንዝሰርሖ ስራሕ ዘይግባእ ጥቅሚ ክረክብ ብምሕሳብ ኣዶ ናይ

Read more