ሓሰተኛ ሰነድ ብምድላው ዝተኸሰሱ ውልቀ ሰብ እስራትን ገንዘብን ተቐፂዑ።

ኣብ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ጣብያ ፍሉይ ከባቢ  ዓዲ-ሃገራይ ነባራይ  ዝኾነ  ኣይተ ሃይለ ሃፍተ መለስ ካብ ብርክት ዝበሉ ገበራት ጉቦ እናቐበለ ብውርሲን ውህብቶን ከምዝተውሃበ ኣምሲሉ ኣብ መሬት ምምሕዳር ከምዝፀደቐ ኣምሲሉ ናይ ሓሰት መሬት ዋንነት ብምድላው ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምንግስትን ልዑል ኪሳራ ኣብፂሑ እዩ ብዝብል ዓቃቢ ሕጊ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ዝተኸሰሱ ውልቀ ሰብ   ዝቐረበሎም ክሲ ዓቃቢ ሕጊ ብዘቕረቦ መርትፆታት ስለዝተረጋገፀ  ብዕለት 10/7/2011ዓ.ም ምድብ መጋባእያ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ማእኸላይ ቤት-ፍርዲ ሸራሮ ኣብ ዝወዓሎ ምድብ መጋባእያ ብዝቐረበሉ መረዳእታ መሰረት  ኣይተ ሃይለ ሃፍተ 5 ዓመትን ሓደ ወርሕን  ፅኑዕ እስራትን ብር1000.00 ቅፅዓት ተወሲንሉ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published.