ሰራሕተኛታት ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ካብ 10 ክሳብ 25 ምኢታዊ ወርሓዊ መሃያኦም ንምውፋይ ቃል ኣትዮም

ሰራሕተኛታት ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ  ግዕዝይና ንልምዓት ዕንቅፋት ናብ ዘይኾነሉ ብርኪ ንምውራድ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሰርሑ መፂኦም እዮም፡፡  እዚ እውን ብቅድመ ምክልኻልን ድሕረ ምክልኻልን ግዕዝይና መሰረት ብምግባር ኣብ ሕ/ሰብ ልዑል ግንዛበ ብምፍጣር ግዕዝይና ዝፅየፍ መንእሰይ ወለዶ ንምፍጣር ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ኣብ ምሃብ ይርከቡ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኩሉ ሰራሕተኛ ኣብ ህንፀት ትግራይ እጃሞም ንምውፋይ  ብመንግስቲ ትግራይ ንዝቐረበሎም ፃዊዒት ምትእኽካብ እቶት ካብ ወርሓዊ መሃያኦም  ካብ 10 ክሳብ 25 ምኢታዊ ንምውፋይ ቃል ኣትዮም፡፡ “ሓድነትና ንልምዓትን ለውጥን ትግራይ” ብዝብል ቴማ ኩሉ ሰራሕተኛ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ሐዚ ዘለናሉ እዋን ብጣዕሚ ፈታኒን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ንህላወና ዝፈታተኑ ፀገማት ይበዝሑ ስለዘለዉ ነዚ ምምካት ዝካኣል ድማ ብቑጠባ ዓርስና እንኽእለሉ ባይታ ክንፈጥር ከምዘለና ብምርዳእ ነዚ እቶት ምትእኽኻብ ካብ ዝኾነ እዋን ሓድነትና እንገልፀሉ ፤ ኩላትና ኣብ ሓደ መስመር ተመዓራሪና ኣንፃር ድኽነት እንቃለሰሉ እዋን ከምዝኾነ  ኣብቲ መድረኽ ተገሊፁ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published.