67¸950 ብር ዘይግበኦም ኣበል ዝወሰዱ 3 ሰባት ተፈሪድዎም ።

ብኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ዝተኸሰሱ ሰለስተ ሰባት ብፅኑዕ እስራትን ናይ ገንዘብ መቅፃዕትን ንክቅፅዑ ተወሲኑሎም ።

1 ተኸሳሲ ኣይተ ደገፎም ትኩበት ደበስ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ገጠር ልምዓት መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ምስፍሕፋሕ ዕደጋ ልምዓትን መተሓባበርን ኾይኑ ኣብ ዝሰርሐሉ ብዘለዎ ስልጣንን ናይ ስራሕ ሓላፍነትን ብዘይ ኣገባብ ተጠቂሙ ናይ መንግስቲ ጥቅሚ ጎዲኡ ንባዕሉን ንኻልእ ሰብን ዘይግባእ ጥቅሚ ንምርካብ ብምሕሳብ ካብ ዕለት 23/1/2005ዓ/ም- 19/6/2007ዓ/ም ኣብ ዘሎ እዋን ብዓርሱ ይኹን ብኻልኦት ሰባት ኣብዘይወፈርሉ ከምዝወፈሩ ብምምሳል 67¸950 ብር ወሲዱ ኣብ ውልቁን ካልኦት ሰባትን ጥቅሚ ብምውዓል ተኸሲሱ፣

2 ተኸሳሲ ኣይተ ኣድሐኖም ክንደያ ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ወምበርታ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኾይኑ ኣብ ዝሰርሐሉ ስልጣን ብዘይ ኣገባብ ተጠቂሙ ናይ መንግስቲ ጥቅሚ ጎዲኡ ንባዕሉን ንኻለእ ሰብን ዘይግባእ ጥቅሚ ንምርካብ ብምሕሳብ ብድምሩ 6670 ብር ኣብ ናይ ባዕሉን ካልኦትን ክውዕል ብምግባር ንዝፈፀሞ ስልጣን ብዘይ ኣገባብ ምጥቃም ገበን ተኸሲሱ።

ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ምብራቅ ምድብ መጋባእያ ውቅሮ ብዕለት 22/11/2008 ዓ/ም ኣብዝዋዓለ መጋባእያ 1 ተኸሳሲ ኣይተ ደገፎም ትኩበት ደበስ ብ11 ዓመት ፅኑዕ እስራትን 3000 ብር ክቅፃዕ 2 ተኻሳሲ ኣይተ ኣድሐኖም ክንደያ በዚ ናይ ሐዚ ገበን ብክልተ ዓመትን 3000 ብርን ንክቅፃእ ዝተወሰነ ኾይኑ ምስ ቅድሚ ሐዚ ኣብቲ ዝተጠቀሰ ቤት ፍርዲ ብዘይግባእ ጥቅሚ ምቅባል ገበን ኣብ መዝገብ ቁፅሪ 04939 ብ7 ዓመት ፅኑዕ እስራት ንክቅፃዕ ዝተወሰኖ ተጣሚሩ ብ 9 ዓመት ፅኑዕ እስራትን 3000 ብርን ክቅፃዕ ተወሲኑ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.