ንተምሃሮን መምህራን ስነ ምግባር ስልጠና ይውሃብ ኣሎ፡፡

ብኮሚሽን ስነ -ምግባረን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ንተምሃሮን መምህራን መዕበዪ ግንዛበ ስነ ምግባር ስልጠና ይውሃብ ኣሎ፡፡ እቲ ካብ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ክሳብ ሐዚ ኣብ ቀዳምን ሰንበትን ብተኸታታሊ ክሳብ ሐዚ እናተውሃበ ዝመፀ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ካብ ዕለት 26-27 /8/2011 ዓ.ም ድማ ኣብ ከተማ ውቕሮ ካብ ወረዳ ክልተ ኣውላዕሎን ከተማ ውቕሮን ዝተውፃእፂኡ ናይ 9ን 11ን ክፍሊ ብሉፃት ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ  ብድምር ን391 ተምሃሮ  ኣብ ዙርያ ስነ-ምግባርን ትርጉም ግዕዝይናን ዘተኮሩ ስልጠናታት ተዋሂቡ፡፡ እዚ እውን ብፍላይ ኣብ ህንፀት መናእሰይ ትኹረት ብምግባር ኣብ ግዕዝይና ዘሎ ግንዛበ ብምዕባይ መናእሰይ ወለዶ ንግዕዝይና ዝፅየፍ ክኸውን ነዛ ሃገር ተረካቢ ዜጋ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ልዑል ስራሕቲ ምስራሕ ከምዘድሊ ብምእማን  ኮሚሽን  ስነ-ምግባረን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ትርጉም ግዕዝይናን ስነ-ምግባርን፤ ግዕዝይና ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብኸመይ ይግለፅ? ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ቃልሲ ፀረ ግዕዝይና ዘለወን ግደ እንታይ ይመስል? ዝብሉ ሕቶታት ብዝምልስ መልክዑ እቲ ስልጠና ተዋሂቡ እዩ፡፡ ሰልጠንቲ ተምሃሮን መምህራን ድማ እቲ ዝተውሃቦም ስልጠና ናብ ካልኦት መሓዝቶም ንምትሕሊላፍ ኣበርትዖም ከምዝሰርሑ ቃል ኣትዮም፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published.