ን380 ኣባላት ፖሊስ ትራፊክ ስልጠና ተዋሂቡ

ኣብዚ ሐዚ እዋን መንግስቲ ኣብ ዝተዛመዱ ስራሕቲ  ንምስራሕ ልዑል ጠመተ ገይሩ ካብ ዝሰርሓሎም ዘለዉ ስራሕቲ ሓደ  ምስ መዳርግቲ ኣካላት ተደጋግፍካ ካብ ግዕዝይና ነፃ ዝኾነትን ተብሃጊትን ትግራይ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ርብርብ  ልዑል ትኹረት ተዋሂብሉ ዝስርሐሉ ዘሎ ኮይኑ ኮሚሽን ስነ -ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ እውን ኣብ ስራሕቲ ትራፊክ ፖሊስ ዝርኣዩ  ንግዕዝይና በሪ ዝኸፍቱ ኣሰራርሓታት ብምልላይ ስልጠና ተዋሂቡ፡፡ እቲ ስልጠና ካብ የካቲት 20-21/2011 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣክሱም ብክልተ ዙር  ዝተውሃበ ኮይኑ ኣብ ሳዕቤን ግዕዝይና ፣ ሜላታት መከላኸሊ ግዕዝይናን ግደ ፖሊስ ትራፊክ  ኣብ ቃልሲ ፀረ ግዕዝይናን ዝብሉ ዛዕባታት መሰረት ገይሩ  ዝተውሃበ  ስልጠና እዩ፡፡

ካብ ተሳተፍቲ ድማ ብርክት ዝበሉ ሓሳባትን ሕቶታትን ተላዒሎም እዮም፡፡ ካብቶም ዝተልዓሉ ሓሳባት እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ስልጠና ናብ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ክሰፍሕ ኣለዎ ፣ ክትትልን ቁፅፅርን ክጠብቕ ኣለዎ፣ መስርሕ ተሓታትነትን ልዕልነት ሕግን ብዝግባእ ክትግበር ኣለዎ ዝብሉ ሓሳባት ዝተልዓሉ ኮይኖም ኣብ መወዳእታ  ግዕዝይና ፀረ ሰላምናን ልምዓትናን ይኸውን ስለዘሎ ኣብ ቃልሲ ፀረ ግዕዝይና እነካይዶ ስራሕቲ ብዝተወደበን ብዝተዋደደን መልክዑ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣለዎ ብዝብል እቲ ንክልተ መዓልቲ ክውሃብ ዝፀንሐ ስልጠና ተዛዚሙ፡፡ተሳተፍቲ እዚ ስልጠና ብወገኖም እቲ ዝተውሃበ ስልጠና ብዝግባእ ብምትግባር ኣብ ህንፀት ትግራይ እጃሞም ከበርክቱ ቃል ኣትዮም፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published.