ካብ ስፐስፊኬሽን ወፃኢ ንብረት ኣታዊ ዝገበሩ ብ15 ዓመትፅኑዕ እስራትን ተወሲንሎም።

ካብ ስፐስፊኬሽን ወፃኢ ዝኣተወ ንብረት ኣረጋጊፁ ዝተቐበለን ኣታዊ ዝገበሩን ብ15 ዓመትፅኑዕ እስራትን ናይ ገንዘብ መቅፃዕትን ንክቅፅዑ ተወሲንሎም።

1 ተኸሳሲ ኣይተ ኤፍረም ወልዱ ገብሩ ኣብ ከተማ ሰቲት ሑመራ ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን ፣ መንገድን ትራንስፖርትን ባዓል ሞያ መሃንዲስ

2 ተኸሳሲ ኣይተ ምኪኤለ ካሕሳይ ገብሩ ሕጋዊ ሰብነት ዝተውሃቦ ምኪኤለን ገ/መድህንን ጠቅላላ ብረትን ዕንፀይትን ስራሕ ሕብረት ሽርክና ማሕበር ኣባልን ዋና ስራሕ መካየድን ኮይኖም ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን፦

ከተማ ሰቲት ሑመራ ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን 306 ናይ መብራህቲ ዓንዲታት /ፖላት/ ንምስራሕ 1 ተኸሳሲ ብዘውፅኦ ስፐስፊኬሽን መሰረት 8 ሜትሮ ንውሓት 4 ሚሊ ሜትር ርጉዲ ዘለዎ ብዘይምርት ላሜራ /Galvanized sheet metal/ ጨረታ ወፂኡ 2 ተኸሳሲ ዝሰርሐሉ ቤት ዕዮ ብ 6¸040¸724 ብር ኣሸናፊ ኾይኑ እናሃለወ ካብቲ ስፐስፊኬሽን ወፃኢ ብዝምርትን ዝናኣሰ ዕድመ ብዘለዎ ላሜራ /Mild steel sheet metal/ ቁመት እቲ ፖል እስካብ 2 ሜትር ዘሎ ብ 4 ሚ/ሜትር ርጉዲ ሰሪሑ ካብ 2 ሜትሮ ንላዕሊ እቲ 6 ሜትሮ ምዃኑ እዩ ብ 3 ሚ/ሜትር ርጉዲ ሰሪሑ 1 ተኸሳሲ ብላዕ ብምቅባል በቲ ዝቐረበ ስፐስፊኬሽንን ዲዛይንን ዝተኣሰረ ውዕሊ መሰረት ቀሪቡ ኣታዊ ኾይኑ ኣሎ ዝብል መረጋገፂ ደብዳቤ ናብ ቤት ፅሕፈት ከተማ ሰቲት ሑመራ ትልምን ፋይናንስን ብምፅሓፍ ክክፈሎም ገይሩ። እዞም ብፅሬት ዘይተሰርሑ ፖላት ኣታዊ ክኾኑ ብምግባሮም ሓባርን ተሓባባርን ኮይኖም ስልጣኖም ብዘይኣገባብ ብምጥቓም ናይ ህዝብን ጥቅሚ ጎዲኦም ንባዕልቶም ዘይግባእ ረብሓ ክረክቡ ብምሕሳብ ብዝፈፀምዎ ገበን ተኸሲሶም።

ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ምዕራብ ምድብ መጋባእያ ሰቲት ሑመራ ብዕለት 7/08/2008 ዓ/ም ኣብ ዝዋዓለ መጋባእያ ብኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ዓቃቤ ሕጊ ዝቀረበሎም ክሲ ክከላኸሉ ብዘይ ምክኣሎም 1 ተኸሳሲ ብ 15 ዓመት ፅኑዕ እስራትን 2000 ብር ምቅፃዕትን 2 ተኸሳሲ ብ 15 ዓመት ፅኑዕ እስራትን 10¸000 ብር ንክቅፅዑ ወሲኑ።

 ብተወሳኺ 1 ተኸሳሲ ጉቦ ዝተቀበሎ 50¸000 ብር

              2ተኸሳሲ ብዘይ ኣገባብ ዝወሰዶ 6¸040¸724 ብር ናብ መንግስቲ ኣታዊ   

                  ንክገብሩ ተወሲኑ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.