ህንፀት ስነ-ምግባር መናእሰይ ተኻዪዱ፡፡

ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ኣብ ህንፀት መናእሰይ ልዑል ትኹረት ብምሃብ ንተምሃሮ 2ይ ብርኪ ስልጠና ተዋሂቡ፡፡
ኣብዚ ሐዚ እዋን መንግስቲ ኣብ ህንፀት መናእሰይ ልዑል ጠመተ ብምግባር ኣብ መቐለ ዝርከባ ናይ መንግስትን ግሊ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ 9ይ-12 ክፍሊ ብትምህርቶም ብሉፃት ዝኾኑ ብድምር 1401 ዝኣኽሉ መናእሰይ ተምሃሮ ኣብ ዙርያ ትርጉም ስነ ምግባር ፣ ትርጉም ግዕዝይና፣ ሜላ መኸላኸሊ ግዕዝይና፣ ግደ ተምሃሮ ኣብ ምክልኻል ግዕዝይና ዝብሉ ሓሳባት መሰረት ብምግባር ካብ የካቲት 9 ጀሚሩ ብ6 ዙር ኣብ ቀዳም ሰንበት ብተኸታታሊ ዝተውሃበ ኮይኑ መጠቓለሊ ድማ ካብ 14-15/7/2011ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ስልጠና ተዋሂቡ፡፡

ኣብቲ ስልጠና እቶም ተምሃሮ ብመተሓባበርቲ መምህራን ስነ ዜጋን ስነ-ምግባር  እናተሓገዙ ንቑሕ ተሳትፎ ይገብሩ ከምዝነበሩን ኣብ ቤት ትምህርቶም ከይዶም ድማ ኣብ ቃልሲ ፀረ-ግዕዝይና እጃሞም ከምዘወፍዩ ቃል ኣትዮም፡፡  ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ኣብ ህንፀት መናእሰይ ልዑል ትኹረት ብምሃብ ንተምሃሮ 2ይ ብርኪ ስልጠና ተዋሂቡ፡፡ ኣብዚ ሐዚ እዋን መንግስቲ ኣብ ህንፀት መናእሰይ ልዑል ጠመተ ብምግባር ኣብ መቐለ ዝርከባ ናይ መንግስትን ግሊ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ 9ይ-12 ክፍሊ ብትምህርቶም ብሉፃት ዝኾኑ ብድምር 1401  ዝኣኽሉ መናእሰይ ተምሃሮ ኣብ ዙርያ ትርጉም ስነ ምግባር ፣ ትርጉም ግዕዝይና፣ ሜላ መኸላኸሊ ግዕዝይና፣ ግደ ተምሃሮ ኣብ ምክልኻል ግዕዝይና ዝብሉ ሓሳባት መሰረት ብምግባር ካብ የካቲት 9 ጀሚሩ ብ6 ዙር ኣብ ቀዳም ሰንበት ብተኸታታሊ ዝተውሃበ ኮይኑ  መጠቓለሊ ድማ ካብ 14-15/7/2011ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ስልጠና ተዋሂቡ፡፡ኣብቲ ስልጠና እቶም ተምሃሮ ብመተሓባበርቲ መምህራን ስነ ዜጋን ስነ-ምግባር  እናተሓገዙ ንቑሕ ተሳትፎ ይገብሩ ከምዝነበሩን ኣብ ቤት ትምህርቶም ከይዶም ድማ ኣብ ቃልሲ ፀረ-ግዕዝይና እጃሞም ከምዘወፍዩ ቃል ኣትዮም፡፡ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.