30¸000 ብር ዘይግበኦም ጥቅሚ ክቅበሉ ኢድ ብኢድ ዝተትሓዙ ውልቀ ሰብ እስራት ተወሲንሎም።

ተኸሳሲ ኣይተ ኣድሐኖም ክንደያ ኣባይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ገጠር ልምዓት ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሐሉ ብዘለዎ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ምክንያት ንዝሰርሖ ስራሕ ዘይግባእ ጥቅሚ ክረክብ ብምሕሳብ ኣዶ ናይ ሓገዝን ልምዓትን ቃል ኣሚን ኣሲራ መቲራ ገዳም ዝተብሃለ ፕሮጀክት ናይ 40 መዓልቲ ጨቃውቲ ደርሁ ንምዕዳግ ስለዝደለና ኣብ ወረዳና ዘለው ሕጋዊያን ደርሁ መራባሕትን መከፋፈልትን ኣፍሉጥና ብምባል ናብ ቤት ፅሕፈቶም ንዝፀሓፋሎም ደብዳቤ ኣብ ወረዳና ዘለዉ 3 ሕጋዊያን መዕበይቲ ደርሁ ናይ ባዓልቶም ኣታውን ወፃእን ደረሰይ ዘለዎም ኣይተ ክብረኣብ ኪሮስ፣ ስምረት መዕበይነ መከፋፈልን ደርሁን ትርሓስ ሃ/ስላሴን ኮይኖም ናይ ዓርሶም ማህተም ሃልይዎም ናይ ክልተ ዓመት ተመኩሮ ዘለዎም ግን ኣይተ ክብረኣብ ኪሮስ እዮም። ዝብል መለሲ ድጋፍ ደብዳቤ ናብቲ ዝሓተቶም ገዳም ብምፅሓፍ በዚ መሰረት ኣዶ ናይ ሓገዝን ልምዓትን ቃል ኣሚን ኣሲራ መቲራ ገዳም ምስ ኣይተ ክብረኣብ ኪሮስ 16¸509 ደርሁ ንምቅራብ ክፍሊት ንምፍፃም ውዕሊ ኣሲሮም ኣይተ ክብረኣብ ምቅራብ ምስ ጀመሩን 50 ምኢታዊ ክፍሊት ምስተፈፀመሎምን ገንዘብ ክትረክብ ዝገበርኹ ኣነ እየ ፅቡቅ ስለዝገበኹ 100¸000 ብር ክፈለኒ ክብሉ ብምሕታት ክንድዚ ዝኣክል የብለይን ስለ ዝበልዎም ብድርድር 30¸000 ብር ብምስምዕማዕ ብዕለት 17/9/2007 ዓ/ም ሰዓት 8 ይኸውን ለይቲ ኣብ ከተማ ውቅሮ ፍሉይ ቦታ ኣብ ሂዎት ሆቴል ካብ ኣይተ ክብረኣብ ኪሮስ 30¸000 ብር ምስተቀበሉ ኢድ ብኢድ ብምትሓዞም ብዝፈፀምዎ ዘይግባእ ጥቅሚ ምቅባል ገበን ተኸሲሶም ።

ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ምብራቅ ምድብ መጋባእያ ውቅሮ ብዕለት 29/9/2008 ዓ/ም ዝዋዓለ መጋባእያ ብኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ዝቐለበሉ ክሲ ክከላኸል ብዘይ ምክኣሎም ብ 7 ዓመት ፅኑዕ እስራት 7¸000 ብር ናይገንዘብ መቅፃዕቲ ንክቅፅዑ ወሲኑሎም። ብተወሳኺ 30¸000 ብር ብእግዝቢት ተታሒዙ ዝነበረ ናብ ባዓል ዋና ክምለስ ተኣዚዙ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.