ዞቫታት ትግራይ

ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ክሳብ ሀዚ ኣብ ክልል ጥራሕ ተደሪቱ ቃልሲ ፀረ-ግዕዝይና እናመረሐን እናካየደን ፀኒሑ እዩ፡፡ እዚ ኮሚሽን ናብ ታሕቲ ማለት ናብ ሕብረተሰብ ብምውረድ እቲ ቃልሲ ከሕይል ብተደጋጋሚ ሕቶ እናቀረበሉ ፀኒሑ እዩ፡፡
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዉን ነዚ ሕቶ ተቀቢሉ ኣብ ኩለን ዞቫታት ትግራይ መሓዉር ክኸፍት ስለ ዝተፈቀደሉ

ኣብ ዞቫ ደቡብ
ኣብ ዞቫ ደቡብ ምብራቕ
ኣብ ዞቫ መቐለ
ኣብ ዞቫ ምብራቕ
ኣብ ዞቫ ማእኸላይ
ኣብ ዞቫ ስሜን ምዕራብን
ኣብ ዞቫ ምዕራብን


ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ሰራሕተኛታት ኣብ ምምላእን ስራሕ ኣብ ምጅማርን ይርከብ፡፡ ብዙይ ኣጋጣሚ እንዃዕ ደስ በለኩም እናበልና ዝርዝር ሓበሬታን ኣድራሻን ክነፍልጥ ምዃና ንሕብር፡