30¸000 ብር ዘይግበኦም ጥቅሚ ክቅበሉ ኢድ ብኢድ ዝተትሓዙ ውልቀ ሰብ እስራት ተወሲንሎም።

ተኸሳሲ ኣይተ ኣድሐኖም ክንደያ ኣባይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ገጠር ልምዓት ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሐሉ ብዘለዎ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ምክንያት ንዝሰርሖ ስራሕ ዘይግባእ ጥቅሚ ክረክብ ብምሕሳብ ኣዶ ናይ

Read more